Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 381/RMČ/2019


k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky "Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízeníRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce "Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce "Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče


pro dílčí část 1: "Rekonstrukce objektu Vybíralova 969"

obchodní firma: KVS stavební, s.r.o.

sídlo: Kolbenova 616/34, Praha 9 PSČ 190 00

IČO: 289 82 703

pro dílčí část 2: "Vybíralova 969 výtah"

obchodní firma: Tost.cz, s.r.o.

sídlo: Habrek 8, Ledeč nad Sázavou, PSČ 468 41

IČO: 259 56 019


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku "Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s rozhodnutím zadavatele

T: 30. 6. 2019


2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce "Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

T: 15. 7. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14
Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ