Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 382/RMČ/2019


k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce "Výstavba polytechnických zahrad III. Praha 14" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízeníRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce na stavební práce "Výstavba polytechnických zahrad III. Praha 14" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce "Výstavba polytechnických zahrad III. Praha 14" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče


obchodní firma: 4soft, s.r.o.

sídlo: Tanvald - Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625 PSČ 468 41

IČO: 287 03 324


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku na stavební práce "Výstavba polytechnických zahrad III. Praha 14" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s rozhodnutím zadavatele

T: 30. 6. 2019


2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce na stavební práce "Výstavba polytechnických zahrad III. Praha 14" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

T: 15. 7. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, MŠ Vybíralova, MŠ Bobkova, MŠ Chvaletická, MŠ Zelenečská