Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 384/RMČ/2019


k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby "Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízeníRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o hodnocení nabídek k podlimitní veřejné zakázce na služby "Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení


II. r o z h o d l a

o výběru dodavatele K2S Facility, spol. s r. o., IČO 04561325, Průmyslová 566/5, 108 00 Praha 10, se kterým bude uzavřena smlouva


III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit právní úkony související s ukončením zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby "Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení

T: 30. 6. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, OŘEŠ, OPKČ