Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 385/RMČ/2019


k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0628/2018/OI/1050 na akci " Revitalizace vnitrobloku Mochovská"Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e


uzavření č. 3 k SoD č. j. 0628/2018/OI/1050 na akci "Revitalizace vnitrobloku Mochovská" - dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0628/2018/OI/1050 na akci "Revitalizace vnitrobloku Mochovská"


T: 15. 7. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14


Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ