Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 387/RMČ/2019


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2574/61 a parc. č. 2574/63, k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s prodejem pozemků parc. č. 2574/61 a parc. č. 2574/63, k. ú. Kyje, podle návrhu žádosti spol. STROMBOLI s.r.o., IČO 27845605


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 odboru hospodaření s majetkem MHMP k prodeji pozemků parc. č. 2574/61 a parc. č. 2574/63, k. ú. Kyje, dle žádosti spol. STROMBOLI s.r.o., IČO 27845605


T: 15. 7. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM