Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 388/RMČ/2019


k uzavření dodatku pachtovních smluv na zahrádky v Borské ulici, kterými si pachtýři vyměňují díly zahrady


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s uzavřením dodatku pachtovní smlouvy č. 0596/2016/OSM/1070, kterým se díl zahrádky č. 127 o výměře 327 m2 nahrazuje dílem č. 138 o výměře 445 m2 s paní XXXXX XXXXXX (nar. XX. X. XXXX)


2. s uzavřením dodatku pachtovní smlouvy č. 0303/2017/OSM/1070, kterým se díl zahrádky č. 138 o výměře 445 m2 nahrazuje dílem č. 127 o výměře 327 m2 s paní XXXX XXXXXX (nar. XX. X. XXXX)


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku pachtovní smlouvy č. 0596/2016/OSM/1070, kterým se díl zahrádky č. 127 o výměře 327 m2 nahrazuje dílem č. 138 o výměře 445 m2 a dodatku pachtovní smlouvy č. 0303/2017/OSM/1070, kterým se díl zahrádky č. 138 o výměře 445 m2 nahrazuje dílem č. 127 o výměře 327 m2

T: 30. 6. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM