Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 395/RMČ/2019


k návrhu na souhlas s uzavřením soudního smíru s Jiřím Šeligou v řízení vedeném Obvodním soudem pro Prahu 9 pod sp. zn.: 18 C 1/2019


Rada městské části Praha 14


I. nesouhlasí


s uzavřením soudního smíru s Jiřím Šeligou v řízení vedeném Obvodním soudem pro Prahu 9 pod sp. zn.: 18 C 1/2019 ve znění uvedeném v příloze č. 1


II. souhlasí


s poskytnutím slevy z nájemného za období, kdy nebylo možno byt užívat


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s.

 

 

Příloha č. 1

Znění soudního smíru:

Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku ve výši 129.734,-Kč jistina (z toho částku 49.734,-Kč ve formě slevy z nájmu do budoucna, rozložená do 10 měsíců) a dále náklady řízení ve výši 49.181,-Kč. A Bez požadavku hradit zákonný úrok z prodlení z částky 158.513,-Kč ode dne 15.9.2016 do zaplacení a z částky 49.734,-Kč ode dne 26.8.2016 do zaplacení.