Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 396/RMČ/2019


k návrhu na organizační strukturu odboru kanceláře starostyRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


organizační strukturu v odboru kanceláře starosty od 1. 8. 2019 dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 1. 8. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT - PO