Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 400/RMČ/2019

k investičním akcím a požadavkům na finanční zdroje z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2020Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


přehled investičních akcí a požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2020 (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě)


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit předání investičních akcí a požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2020na MHMP Odbor rozpočtu


T: 31. 7. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OI, OŘEŠ