Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 401/RMČ/2019


k návrhu na 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 - dle přílohy


schválený rozpočet

příjmy 274.131,50 tis. Kč

výdaje 374.790,60 tis. Kč

financování 100.659,10 tis. Kč


rozpočet po 8. rozpočtovém opatření ke dni 18. 6. 2019

příjmy 464.862,20 tis. Kč

výdaje 670.279,60 tis. Kč

financování 205.417,40 tis. Kč


rozpočet po 9. rozpočtovém opatření ke dni 9. 7. 2019

příjmy 699.693,40 tis. Kč

výdaje 905.703,00 tis. Kč

financování 206.009,60 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 12/2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ