Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 402/RMČ/2019


k pověření řízení Mateřské školy, Praha 9 - Hostavice,

U Hostavického potoka 803/71 od 1. 8. 2019Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


rezignaci Zuzany Slepičkové, ředitelky Mateřské školy U Hostavického potoka 803/71 ke dni 31. 7. 2019


II. p o v ě ř u j e


Ing. Markétu Havelkovou, Ph.D. řízením Mateřské školy, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71, se sídlem 198 00 Praha 9, U Hostavického potoka 803/71 od 1. 8. 2019


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


informovat ředitelku Mateřské školyU Hostavického potoka 803/71 o rozhodnutí Rady městské části Praha 14

T: ihned
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, KT - PO, MŠ Hostavice