Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 403/RMČ/2019


na vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy,

Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s náležitostmi přihlášek ke konkursnímu řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit vypsání konkursního řízení na vedoucí pracovní místo Mateřské školy, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71

T: 20. 8. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Hostavice