Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 404/RMČ/2019


k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2018/2019 z hlavní činnosti


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s vyplacením odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2018/2019 z hlavní činnosti


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit ředitele ZŠ a MŠ s výší poskytnuté odměny za II. pololetí školního roku 2018/2019 z hlavní činnosti

T: 30. 7. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, ředitelé ZŠ a MŠ