Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 408/RMČ/2019


k návrhu na vyhodnoceníveřejné zakázky malého rozsahu na služby "ZŠ Vybíralova - Projektové práce - Rekonstrukce elektroinstalace slaboproudu a silnoproudu"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "ZŠ Vybíralova - Projektové práce - Rekonstrukce elektroinstalace slaboproudu a silnoproudu"


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "ZŠ Vybíralova - Projektové práce - Rekonstrukce elektroinstalace slaboproudu a silnoproudu"na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče


obchodní firma: R-Projekt 07 Praha s.r.o.

sídlo: Ke Strašnické 1795/8, Strašnice 100 00 Praha 10

IČO: 03520358


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "ZŠ Vybíralova - Projektové práce - Rekonstrukce elektroinstalace slaboproudu a silnoproudu"s rozhodnutím zadavatele

T: 31. 7. 2019


2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD kveřejné zakázce malého rozsahu na služby "ZŠ Vybíralova - Projektové práce - Rekonstrukce elektroinstalace slaboproudu a silnoproudu"

T: 15. 8. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14
Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ZŠ Vybíralova