Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 410/RMČ/2019


k návrhu na vyhodnoceníveřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce 6 bytových jader (Ronešova, Kardašovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14" zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázekRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


protokol o jednání hodnotící komise z 12. 7. 2019 v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce 6 bytových jader (Ronešova, Kardašovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14"


II. r o z h o d l a


na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele


obchodní firma: EKO - servis s.r.o.

sídlo: Opatovská 1763, 149 00 Praha 4

IČO: 45796793


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem

T: ihned

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP-14, a.s.