Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 411/RMČ/2019


k návrhu na vyhodnoceníveřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Severovýchodní cyklomagistrála - etapa 6.3"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Severovýchodní cyklomagistrála - etapa 6.3"


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Severovýchodní cyklomagistrála - etapa 6.3" na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče


obchodní firma: KVS stavební, s.r.o.

sídlo: Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 28982703


III. u k l á d á

Ing. PetruHukalovi, místostarostovi městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Severovýchodní cyklomagistrála - etapa 6.3"s rozhodnutím zadavatele

T: 27. 7. 2019


2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Severovýchodní cyklomagistrála - etapa 6.3"

T: 9. 8. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Petr Hukal
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OD