Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 412/RMČ/2019


k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. j. 0763/2017/OI/1101 na akci "Projekční služby - Křižovatky ul. Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č.j. 0763/2017/OI/1101 na akci "Projekční služby - Křižovatky ul. Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská" dle přílohyč.2


II. u k l á d á

Ing. PetruHukalovi, místostarostovi městské části Praha 14zajistit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č.j. 0763/2017/OI/1101 na akci "Projekční služby - Křižovatky ul. Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská"


T: 30. 7. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Petr Hukal
Na vědomí: OI, OŘEŠ