Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 413/RMČ/2019


k uzavřenídodatku č. 2 k SoD č. j. 0171/2019/OI/1050 na akci "Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry, opakované řízení II."Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0171/2019/OI/1050 na akci "Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry, opakované řízení II."dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14zajistit uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0171/2019/OI/1050 na akci "Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry, opakované řízení II."


T: 31. 7. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Petr Hukal
Na vědomí: OI, OŘEŠ