Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 414/RMČ/2019


k hodnotící zprávě k "Plánu zimní údržby místních komunikací za období od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019"Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


hodnotící zprávu k plnění"Plánu zimní údržby místních komunikací za období od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019"


II. u k l á d á

1. Ing. PetruHukalovi, místostarostovi městské části Praha 14

2. Ing. Dušanu Suchému, vedoucímu odboru dopravy


předložit aktualizovaný"Plán zimní údržby komunikací na období od 1. 11. 2019do 31. 3. 2020"


T: 15. 9. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Dušan Suchý