Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 415/RMČ/2019


k informaci o rekonstrukci TV Hloubětín 2019Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o rekonstrukci TV Hloubětín 2019


II. u k l á d á

Ing. PetruHukalovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit informování veřejnosti o této akci a jejich dopadech
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Dušan Suchý