Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 417/RMČ/2019


k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 0072/2017/OSM/1070


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě č. 0072/2017/OSM/1070 o nájmu plochy, která bude sloužit jako zahrada komunitního centra H55, kterým se umožňuje bezplatné užívání zahrady příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní, IČO 75122987


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 0072/2017/OSM/1070 o nájmu plochy, která bude sloužit jako zahrada komunitního centra H55, kterým se umožňuje bezplatné užívání zahrady příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní, IČO 75122987

T: 31. 8. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM