Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 418/RMČ/2019


k ukončení nájmu části pozemku parc.č. 2727/1, k.ú. Kyje v souvislosti s rekonstrukcí Tálínské ulice


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s ukončením nájmu části pozemku parc.č. 2727/1, k.ú. Kyje v Tálínské ulici podle smlouvy č. 2003/OESM/0013 a č. 2003/OESM/0016


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání výpovědi z nájmu podle smlouvy č. 2003/OESM/0013 a smlouvy č. 2003/OESM/0016

T: 31. 7. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM