Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 419/RMČ/2019


k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc.č. 1072/116, k.ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku (cca 6 m 2 ) parc. č. 1072/116, k. ú. Hloubětín, k zateplení domu se Společenstvím vlastníků jednotek Poděbradská 560 za cenu podle cenové mapy


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit předložení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 1072/116, k. ú. Hloubětín, k zateplení domu se Společenstvím vlastníků jednotek Poděbradská 560, na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

T: 10. 9. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM