Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

v působnosti Valné hromady obchodní společnosti SMP14, a.s.

konaného dne 17. 7. 2019


č. 420/RMČ/2019


k rozhodnutí Valné hromady o výši a výplatě jednorázové odměny pro předsedu představenstva obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za období I. pololetí roku 2019


Rada městské části Praha 14 v působnosti Valné hromady akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.


I. s c h v a l u j e


• výši jednorázové odměny pro předsedu představenstva obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za období I. pololetí roku 2019, dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

• výplatu jednorázové odměny pro předsedu představenstva obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za období I. pololetí roku 2019, dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Vladimíru Mitášovi, předsedovi představenstva akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.


zajistit, v souladu s usnesením Rady městské části Praha 14 v působnosti Valné hromady akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. veškeré právní úkony potřebné k výplatě jednorázové odměny pro předsedu představenstva obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za období I. pololetí roku 2019, ve výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě T: ihned
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra, starosta m. č. Praha 14,předseda představenstva obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., finanční ředitelka Správy majetku Praha 14,a.s.

 
Na vědomí: SMP-14, a.s., KS