Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 421/RMČ/2019


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1+1 v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti 1+1 v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení bytu stávajícího, a to na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní

společností Správa majetku Praha 14, a .s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 1+1 v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení bytu stávajícího, a to na dobu neurčitou

T: 31. 8. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT