Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 431/RMČ/2019


k projednání návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Sb. hl.m.Prahy o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místechRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Sb. hl.m.Prahy o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech, a to bez připomínek


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


informovat odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisku Rady městské části Praha 14

T: 1. 8. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: ŽO, OPKČ