Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 11. 2019


č. 644/RMČ/2019


k návrhu na souhlas se zvýšením nájemného v bytechRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s možností zvýšení nájemného ve všech bytech, které má ve svěřené správě městská část Praha 14, a které spravuje dle mandátní smlouvy obchodní společnost Správa majetku Praha 14, a . s., a to až do výše 90 Kč za metr čtvereční za měsíc nebo do výše obvyklého nájemného v daném čase a místě pro případ, že bude o výši nájemného vedeno soudní řízení dle ustanovení § 2249 odst. 3 občanského zákoníku

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit, prostřednictvím obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s., provedení výroku č. I tohoto usnesení

T: 31. 12. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OŘEŠ