Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 11. 2019


č. 645/RMČ/2019


k návrhu na 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 - dle přílohy


schválený rozpočet

příjmy 274.131,50 tis. Kč

výdaje 374.790,60 tis. Kč

financování 100.659,10 tis. Kč


rozpočet po 15. rozpočtovém opatření ke dni 15. 10. 2019

příjmy 747.806,10 tis. Kč

výdaje 948.509,50 tis. Kč

financování 200.703,40 tis. Kč


rozpočet po 16. rozpočtovém opatření ke dni 31. 10. 2019

příjmy 748.024,20 tis. Kč

výdaje 943.327,60 tis. Kč

financování 195.303,40 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 17. 12. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ