Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 11. 2019


č. 646/RMČ/2019


k vyjádření městské části Praha 14 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy změny Statutu hl. m. PrahyRada městské části Praha 14


I. z á s a d n ě n e s o u h l a s í


s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy

II. ž á d á


úpravu přílohy č. 6 Statutu takto "75% poplatku z pobytu, kde správu vykonává městská část"


III. u k l á d á

vedoucímu odboru řízení ekonomiky a školství


zaslat usnesení odboru daní, poplatků a cen MHMP a Radě hl. m. PrahyMgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Milan Šprysl
Na vědomí: OŘEŠ