Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 11. 2019


č. 648/RMČ/2019


k vyjádření městské části Praha 14 ke změnám obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 Sb., hl. m. Prahy (určení míst k provozování hazardních her)Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


záměr hl. m. Prahy novelizovat obecně závaznou vyhlášku č. 10/2015 Sb., hl. m. Prahy


II. n e p o ž a d u j e


v současné době žádné změny v obecně závazné vyhlášce č. 10/2015 Sb., hl. m. Prahy


III. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zaslat vyjádření městské části Praha 14 na MHMP

T: 15. 11 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ