Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 11. 2019


č. 649/RMČ/2019


k vyjádření městské části Praha 14 ke změnám obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku ze psůRada městské části Praha 14I. n e m á p ř i p o m í n k y


k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV vyhláška č. 23/2003 Sb., hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zaslat vyjádření městské části Praha 14 na MHMP

T: 15. 11 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ