Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 11. 2019


č. 650/RMČ/2019


k návrhu na organizační strukturu odborů Úřadu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. organizační strukturu odboru kanceláře starosty od 1. 12. 2019

2. organizační strukturu odboru informačních a komunikačních technologií od 1. 12. 2019

3. organizační strukturu odboru evropských fondů od 1. 12. 2019

4. organizační strukturu odboru hospodářské správy od 1. 12. 2019


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 1. 12. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT - PO