Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 11. 2019


č. 652/RMČ/2019


k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění zpracovatele žádostí o dotaci na akce - Energetická renovace 7 mateřských škol na Praze 14, Polikliniky Černý Most - Parník a Zelené střechy ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Generála Janouška"

_


___


Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění zpracovatele žádostí o dotaci na akce - Energetická renovace 7 mateřských škol na Praze 14, Polikliniky Černý Most - Parník a Zelené střechy ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Generála Janouška"


II. r o z h o d l a


o výběru dodavatele SPF Group, s. r. o, IČO: 25492781 se sídlem Bozděchova 99/6, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, na plnění výše uvedené veřejné zakázky


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14
zajistit veškeré právní úkony související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění zpracovatele žádostí o dotaci na akce - Energetická renovace 7 mateřských škol na Praze 14, Polikliniky Černý Most - Parník a Zelené střechy ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Generála Janouška"

T: 30. 11. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OEF, OI, OŘEŠ, OPKČ