Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 11. 2019


č. 653/RMČ/2019


k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 na dobu neurčitouRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s žádostí o uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


informovat žadatele o souhlasu s žádostí o uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 na dobu neurčitou

T: 31. 12. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT, nájemce