Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 11. 2019


č. 654/RMČ/2019


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 prostřednictvím výměny bytůRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s ukončením nájemní smlouvy č. 29/2017 ze dne 5. 4. 2017 a uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou s manžely XXXXXXXXXX k bytu č. 8, o velikosti 3 + 1 v č. p. 766, Rochovská ul., k. ú. Černý Most, obec Praha


2. s ukončením nájemní smlouvy č. 850 ze dne 18. 11. 1992 na dobu neurčitou a uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok, s možností automatického prodlužování na dobu max. 6 let, s manžely XXXXXXXX k bytu č. 9, o velikosti 2 + kk v č. p. 765, Rochovská ul., k. ú. Černý Most, obec Praha


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


1. zajistit, prostřednictvím akciové společnosti Správa majetku Praha 14, veškerá právní jednání související s ukončením nájemní smlouvy č. 29/2017 ze dne 5. 4. 2017 a uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou s manžely XXXXXXXX k bytu č. 8 o velikosti 3 + 1 v č. p. 766, Rochovská ul., k. ú. Černý Most, obec Praha


2. zajistit, prostřednictvím akciové společnosti Správa majetku Praha 14, veškerá právní jednání související s ukončením nájemní smlouvy č. 850 ze dne 18. 11. 1992 a uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s možností automatického prodlužování na dobu max. 6 let, s manžely XXXXXX k bytu č. 9, o velikosti 2 + kk v č. p. 765, Rochovská ul., k. ú. Černý Most, obec Praha

T: 31. 1. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT