Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 11. 2019


č. 655/RMČ/2019


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 prostřednictvím výměny bytůRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s ukončením nájemní smlouvy č. 98/2015 ze dne 20. 7. 2015 k 30. 11. 2019 a uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou s paní XXXXX XXXXXXX k bytu č. 3, o velikosti 2 + 1 v č. p. 737, Bobková ul., k. ú. Černý Most, obec Praha s účinností od 1. 12. 2019


2. s prodloužením doby nájmu v nájemní smlouvě č. 102/2018 ze dne 5. 11. 2018 na dobu určitou do 30. 11. 2019 a uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok, tj. od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020 s panem XXX XXXX a paní XXXXX XXX k bytu č. 4, o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, Maňákova ul., k. ú. Černý Most, obec Praha


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


1. zajistit, prostřednictvím akciové společnosti Správa majetku Praha 14, veškerá právní jednání související s ukončením nájemní smlouvy č. 98/2015 ze dne 20. 7. 2015 a uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou s paní XXXXX XXXXXXX k bytu č. 3 o velikosti 2 + 1 v č. p. 737, Bobkova ul., k. ú. Černý Most, obec Praha


2. zajistit, prostřednictvím akciové společnosti Správa majetku Praha 14, veškerá právní jednání související s prodloužením nájemní smlouvy č. 102/2018 ze dne 5. 11. 2018 a uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s panem XXX XXXX a paní XXXXX XXX k bytu č. 4, o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, Maňákova ul., k. ú. Černý Most, obec Praha

T: 31. 1. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT