Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 11. 2019


č. 656/RMČ/2019


k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj.: 0189/2019/OSM/1080 ze dne 4. 6. 2019 s příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní, IČO: 75122987Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj.: 0189/2019/OSM/1080 ze dne 4. 6. 2019 s příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní, IČO: 75122987


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj.: 0189/2019/OSM/1080 ze dne 4. 6. 2019 s příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní, IČO: 75122987

T: 14. 11. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OHS, OSM, OŘEŠ, Praha 14 kulturní