Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 11. 2019


č. 657/RMČ/2019


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků pod bytovým domem č. p. 912 - 920, k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s úplatným převodem pozemků parc. č. 232/43-51, k. ú. Černý Most, zastavěných bytovým domem č. p. 912 - 920, vlastníkům bytových jednotek v tomto domě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 k úplatnému převodu pozemků parc. č. 232/43-51, k. ú. Černý Most, zastavěných bytovým domem č. p. 912 - 920, vlastníkům bytových jednotek v tomto domě

T: 30. 11. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM