Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 11. 2019


č. 658/RMČ/2019


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků pod bytovým domem č. p. 956-963, k. ú. Černý Most a pásu pozemků okolo tohoto bytového domuRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s úplatným převodem pozemků parc. č. 232/101-108, k. ú. Černý Most, zastavěných bytovým domem č. p. 956-963 a nově vzniklých pozemků parc. č. 814 a 815, k. ú. Černý Most, tvořících pás okolo v šíři 1,2 m okolo tohoto bytového domu, vlastníkům bytových jednotek v tomto domě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 k úplatnému převodu pozemků parc. č. 232/101-108, k. ú. Černý Most, zastavěných bytovým domem č. p. 956-963 a nově vzniklých pozemků parc. č. 814 a 815, k. ú. Černý Most, tvořících pás okolo v šíři 1,2 m okolo tohoto bytového domu, vlastníkům bytových jednotek v tomto domě

T: 20. 11. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM