Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 11. 2019


č. 660/RMČ/2019


ke zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytům č. 531/4 a 531/5, k. ú. Hloubětín, ul. MochovskáRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením dohody o bezúplatném zrušení věcného břemene užívání úkrytu v budově č. p. 531 s vlastníky bytů č. 531/4 a 531/5, k. ú. Hloubětín, ul. Mochovská


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření dohody o bezúplatném zrušení věcného břemene užívání úkrytu v budově č. p. 531 s vlastníky bytů č. 531/4 a 531/5, k. ú. Hloubětín, ul. Mochovská

T: 31. 12. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM