Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 11. 2019


č. 661/RMČ/2019


ke zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytům č. 515/10 k. ú. Hloubětín, ul. Zelenečská a 620/5, k. ú. Hloubětín, ul. KonzumníRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


1. s uzavřením dohody o bezúplatném zrušení věcného břemene užívání úkrytu v budově č. p. 513-515 s vlastníkem bytu č. 515/10, k. ú. Hloubětín, ul. Zelenečská


2. s uzavřením dohody o bezúplatném zrušení věcného břemene užívání úkrytu v budově č. p. 620 s vlastníkem bytu č. 620/5, k. ú. Hloubětín, ul. Konzumní


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření dohody o bezúplatném zrušení věcného břemene užívání úkrytu v budově č. p. 513-515 s vlastníkem bytu č. 515/10, k. ú. Hloubětín a v budově č. p. 620 s vlastníkem bytu č. 620/5, k. ú. Hloubětín

T: 15. 12. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM