Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 662/RMČ/2019


k návrhu na jmenování vedoucího odboru informačních a komunikačních technologií Úřadu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. j m e n u j e


Ing. Martina Duška vedoucím odboru informačních a komunikačních technologií Úřadu městské části Praha 14 od 1. 12. 2019


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení


T: 1. 12. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT PO