Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 663/RMČ/2019


k návrhu na souhlas s pracovní cestou členky ZMČ Praha 14 a zaměstnanců úřaduRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


pracovní cestu Mgr. Ireny Kolmanové a pracovníků Úřadu městské části Praha 14 na jednání s Magistrátem města Plzeň ve dnech 28. - 29. 11. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: OHS
Na vědomí: OŘEŠ, KS-OSPK