Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 666/RMČ/2019


k návrhu na 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 - dle přílohy


schválený rozpočet

příjmy 274.131,50 tis. Kč

výdaje 374.790,60 tis. Kč

financování 100.659,10 tis. Kč


rozpočet po 16. rozpočtovém opatření ke dni 31. 10. 2019

příjmy 748.024,20 tis. Kč

výdaje 943.327,60 tis. Kč

financování 195.303,40 tis. Kč

rozpočet po 17. rozpočtovém opatření ke dni 12. 11. 2019

příjmy 748.024,20 tis. Kč

výdaje 937.355,50 tis. Kč

financování 189.331,30 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 3/2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ