Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 667/RMČ/2019


k uzavření dodatků č. 1 k veřejnosprávním smlouvám čj. 0337/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 30. 7. 2019, čj. 0338/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 30. 7. 2019 a čj. 0361/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 19. 7. 2019Rada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


schválit uzavření dodatků č. 1 k níže uvedeným veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace:


- čj. 0337/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 30. 7. 2019 s organizací Neposeda, z.ú. IČO 69793298, na projekt Autobus - indikátor 1532289


- čj. 0338/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 30. 7. 2019 s organizací Neposeda, z.ú. IČO 69793298, na projekt Křižovatka - indikátor 8793414


- čj. 0361/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 19. 7. 2019 s organizací Diakonie Církve bratrské, IČO 45250855, na službu Centrum denních služeb Černý Most


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 výše uvedené návrhy dodatků

T: 17. 12. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Bc. Michal Prager, MBA
člen Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ