Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 672/RMČ/2019


k návrhu na stanovení osobních příplatků ředitelům M© a Z©Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se stanovením osobních příplatků ředitelům mateřské a základní ąkoly m. č. Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit a předat nové platové výměry ředitelům


T: 30. 11. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14

Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘE©, Z© Hloubětín, M© Hostavice, KT-PO