Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 674/RMČ/2019


k uzavření smlouvy o výpůjčce majetku v objektu Vybíralova 969 mezi MČ Praha 14 a organizací JAHODA, z.ú.Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o výpůjčce majetku v objektu Vybíralova 969 mezi MČ Praha 14 a organizací JAHODA, z.ú. se sídlem Vybíralova 969/2, Černý Most, 198 00 Praha 9


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


uzavřít smlouvu o výpůjčce majetku v objektu Vybíralova 969 mezi MČ Praha 14 a organizací JAHODA, z.ú.


T: 17. 12. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14

Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OHS, OŘEŠ