Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 675/RMČ/2019


k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0501/2018/OI/1050 na akci "Přístavba s tělocvičnou pro Z© ©imanovská - opakované řízení"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0501/2018/OI/1050 na akci "Přístavba s tělocvičnou pro Z© ©imanovská - opakované řízení"


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0501/2018/OI/1050 na akci "Přístavba s tělocvičnou pro Z© ©imanovská - opakované řízení"


T: 30. 11. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14

Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘE©