Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 679/RMČ/2019


k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění přenosů z jednání Zastupitelstva MČ Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol o jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění přenosů z jednání Zastupitelstva MČ Praha 14"


II. r o z h o d l a


o výběru dodavatele Mediawork Services s.r.o., IČO: 05128174 se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, na plnění výše uvedené veřejné zakázky


III. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14


zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění přenosů z jednání Zastupitelstva MČ Praha 14"

T: 30. 11. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: KS, OŘEŠ, OPKČ