Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 680/RMČ/2019


k vyhodnocení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem "Dodávky elektrické energie a zemního plynu pro městskou část Praha 14 a její příspěvkové organizace a Správu majetku Praha 14, a.s."Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o hodnocení nabídek k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem "Dodávky elektrické energie a zemního plynu pro městskou část Praha 14 a její příspěvkové organizace a Správu majetku Praha 14, a.s."


II. r o z h o d l a


1. o výběru dodavatele Pražská energetika, a. s. na plnění části 1 VZ - dodávky elektrické energie


2. o výběru dodavatele Pražská energetika, a. s. na plnění části 2 VZ - dodávky plynu


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem "Dodávky elektrické energie a zemního plynu pro městskou část Praha 14 a její příspěvkové organizace a Správu majetku Praha 14, a.s."


T: 15. 12. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ, OPKČ